ยศ ชื่อ -นามสกุล
ตำแหน่งปกติ
ตำแหน่งปฏิบัติงาน  
สังกัดสนาม  
ปฏิบัติหน้าที่ พ้นหน้าที่เมื่อ  
 
คำสั่งปฏิบัติหน้าที่  
คำสั่งปฏิบัติพ้นหน้าที่
ลำดับในคำสั่งปฏิบัติหน้าที่
ลำดับในคำสั่งพ้นหน้าที่  
ที่หนังสือเสนอ ส.ป.น.  
คณะกรรมการ กอ.รมน.ภาค 4 สน.  
อนุมัติ บ.ท.ช.เมื่อ  
รายละเอียดอื่นๆ
 

ข้อมูลนี้เป็นข้อมูลเบื้องต้นในการสืบค้นเท่านั้น   กรุณาตรวจสอบความถูกต้องกับหน่วยฯ อีกครั้ง

สำนักบริหารงานบุคคล กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 4 ส่วนหน้า ค่ายสิรินธร ต.เขาตูม อ.ยะรัง จ.ปัตตานี ตู้ ปณ. 131 อ.เมือง จ.ยะลา 95000 ทศท. 0-7326-26, 0-7326-263 ทบ . 46003, 46056

อีเมล์ intra13@sapandang4.com, isoc4hr@gmail.com

© SGT.Noppadol Srisakote Information & Technology Sergant.