ยศ ชื่อ -นามสกุล จ.ส.ท.ภูมิสิทธิ์ บุญกระเตื้อง
ตำแหน่งปกติ นายสิบประชาสัมพันธ์ กกร.นสศ.
ตำแหน่งปฏิบัติงาน นายสิบกิจการพลเรือน 
สังกัดสนาม กอ.ศสส. 
ชั้นเงินเดือน  ป.2 ชั้น 28 (20,950 บาท)
เรื่อง ปฏิบัติ 
ตั้งแต่ 1 ต.ค.55 
คำสั่งปฏิบัติพ้นหน้าที่ กอ.รมน. ที่ 22 / 2555 ลง 17 ม.ค.56
รายละเอียดอื่นๆ
 

ข้อมูลนี้เป็นข้อมูลเบื้องต้นในการสืบค้นเท่านั้น   กรุณาตรวจสอบความถูกต้องกับหน่วยฯ อีกครั้ง

สำนักบริหารงานบุคคล กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 4 ส่วนหน้า ค่ายสิรินธร ต.เขาตูม อ.ยะรัง จ.ปัตตานี ตู้ ปณ. 131 อ.เมือง จ.ยะลา 95000 ทศท. 0-7326-26, 0-7326-263 ทบ . 46003, 46056

อีเมล์ intra13@sapandang4.com, isoc4hr@gmail.com

© SGT.Noppadol Srisakote Information & Technology Sergant.