ยศ ชื่อ -นามสกุล ร.อ.นพวงค์ ศิริโภคานนท์
ตำแหน่งปกติ ผบ.มว.ขกท. และเฝ้าตรวจ ร้อย.ขกท.1 พัน.ขกท.
ตำแหน่งปฏิบัติงาน หน.ชฝด.2 
สังกัดสนาม นฝด.2 
ชั้นเงินเดือน  
เรื่อง พ้น 
ตั้งแต่ 1 ต.ค.55 
คำสั่งปฏิบัติพ้นหน้าที่ กอ.รมน. ที่ 302 /2555 ลง 16 ต.ค.55
รายละเอียดอื่นๆ
 

ข้อมูลนี้เป็นข้อมูลเบื้องต้นในการสืบค้นเท่านั้น   กรุณาตรวจสอบความถูกต้องกับหน่วยฯ อีกครั้ง

สำนักบริหารงานบุคคล กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 4 ส่วนหน้า ค่ายสิรินธร ต.เขาตูม อ.ยะรัง จ.ปัตตานี ตู้ ปณ. 131 อ.เมือง จ.ยะลา 95000 ทศท. 0-7326-26, 0-7326-263 ทบ . 46003, 46056

อีเมล์ intra13@sapandang4.com, isoc4hr@gmail.com

© SGT.Noppadol Srisakote Information & Technology Sergant.