ยศ ชื่อ -นามสกุล
ตำแหน่งปกติ
ตำแหน่งปฏิบัติงาน  
สังกัดสนาม  
ชั้นเงินเดือน  
เรื่อง  
ตั้งแต่  
คำสั่งปฏิบัติพ้นหน้าที่
รายละเอียดอื่นๆ
 

ข้อมูลนี้เป็นข้อมูลเบื้องต้นในการสืบค้นเท่านั้น   กรุณาตรวจสอบความถูกต้องกับหน่วยฯ อีกครั้ง

สำนักบริหารงานบุคคล กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 4 ส่วนหน้า ค่ายสิรินธร ต.เขาตูม อ.ยะรัง จ.ปัตตานี ตู้ ปณ. 131 อ.เมือง จ.ยะลา 95000 ทศท. 0-7326-26, 0-7326-263 ทบ . 46003, 46056

อีเมล์ intra13@sapandang4.com, isoc4hr@gmail.com

© SGT.Noppadol Srisakote Information & Technology Sergant.